dotcomwebdesign.com
 
Marcin Koprowski > Konferencje, staże, współpraca zagraniczna
 

 


Pracownia Dendrochronologiczna
/Laboratory of Dendrochronology


Wydział Biologii i Ochrony ¦rodowiska
/Faculty of Biology and Environment Protection


Uniwersytet Mikołaja Kopernika
/Nicolaus Copernicus University
 

Konferencje, staże, współpraca zagraniczna

KOPROWSKI M., 2010. Adaptability of Fir an d Larch in Poland to Climate Change Outside Their Natural Range (dendrochronological research). Acta Societatis Botanicorum Poloniae Polish Journal Of Botany Volume 79 Supplement 1 2010 Proceedings Of The 55th Meeting Of The Polish Botanical Society Planta In Vivo, In Vitro Et In Silico September 6-12, 2010, Warsaw, Poland. p. 28

 

ZIELSKI A., KOPROWSKI M., 2010. Dendrochronology of Singly Growing Scots Pine Trees in Borne Sulinowo. Acta Societatis Botanicorum Poloniae Polish Journal Of Botany Volume 79 Supplement 1 2010 Proceedings Of The 55th Meeting Of The Polish Botanical Society Planta In Vivo, In Vitro Et In Silico September 6-12, 2010, Warsaw, Poland. p. 29

 

KOPROWSKI M., 2010. Adaptability of fir, spruce and larch to climate change outside their natural range in Poland. WorldDendro 2010. Abstracts of The 8th International Conference on Dendrochronology, June 13–18, 2010, Rovaniemi, Finland. 367 p.


KOPROWSKI M, ROBERTSON I, ESHETU Z, WILS T.H.G. LOADER N.J. 2009. Towards a reconstruction of drought history in Ethiopia from oxygen isotopes in tree ring cellulose. Eurodendro 2009: Developments, Advances, Challenges. 26th October to 30th October, 2009. Majorka, Spain.

 

KOPROWSKIM, PRZYBYLAK R.,  ZIELSKI A.  2009. Pointer years in 16th and 17th centuries as a source of information about occurrence of extreme weather events in Poland. Eurodendro 2009: Developments, Advances, Challenges. 26th October to 30th October, 2009. Majorka, Spain.

 

WILS, T.H.G., ROBERTSON, I., ESHETU, Z., TOUCHAN R., KOPROWSKI, M., SASS-KLAASSEN, U.G.W., LOADER, N.J. 2009. Reconstructing the flow of the Blue Nile River from Juniperus procera tree rings, Ethiopia ABSTRACT – GTÖ/ATBC CONFERENCE 2009, MARBURG.27.7.2009-30. 7.2009

POSPIESZYŃSKA A, KOPROWSKI M, ZIELSKI A, PRZYBYLAK R. Climate reaction of old stands Pinus sylvestris L. in Goł±bki Forest Inspectorate (Poland).  TRACE 2009,  April 16-19, 2009. Otočec, Slovenia.

University of Wales Swansea, School of the Environment and Society, Swansea, United Kingdom. Scientific stay. 14 April - 26 May 2008. Supported by The Royal Society


WILS, T.H.G.1, ROBERTSON, I.1, ESHETU, Z.2, TOUCHAN R.3, KOPROWSKI, M.4, SASS-KLAASSEN, U.G.W.5, LOADER, N.J.1 Dendrochronology in Ethiopia. TRACE 2008. Tree rings in Archaeology, Climatology and Ecology. April 27-30. Zakopane. Poland


Akademicki Klub Górski "Bezdroża" Pokaz slajdów. "Etiopia- kraj kontrastów". 11.03.2008


Polskie Towarzystwo Botaniczne. Oddział Toruński. Referat. "Etiopia- okiem przyrodnika" 16.01.2008

KOPROWSKI M., VITAS A., Distribution of Norway Spruce Increment Pattern in the Polish Lowlands and in Lithuania. The Climate of  Poland  in Historical Times in Relation to the Climate of  Europe. Toruń, POLAND, 11-13 October 2007 r.

 
Collaboration with University of Wales Swansea (Department of Geography), Swansea, Tommy H.G. Wils M.Sc., Iain Robertson PhD.,  and Ethiopian Institute of Agricultural Research (Forestry Research Center), Addis Ababa, Zewdu Eshetu PhD: The potential of Juniperus procera tree rings to reconstruct Nile river discharge and droughts in Ethiopia. Scientific expedition in northern Ethiopia from 23 April to 23 May 2007. Sampling in northern Ethiopia. Oral presentations "Applications of dendrochronology in Poland"Wondo Genet College of Forestry (WGCF)- April 27 2007 Alemaya University, Dire Dawa- May 14 2007Forestry Research Centre (FRC) of the Ethiopian Institute of Agricultural Research, Addis Ababa- 21 May 2007

KOPROWSKI M., WINCHESTER V., ZIELSKI A., Dune movements and tree rings: Czolpinska dune, Slowinski National Park, Poland.  TRACE 2007. Tree rings in Archaeology, Climatology and Ecology. May 3-6. Rīga, Latvia

Faculty of Nature Sciences, Environment Research Centre, Group of Dendroclimatology and Radiometrics, Vytautas Magnus University, Kowno, Litwa. Staż. 20.08.2006- 25.08.2006

Oxford University Centre for the Environment, dr Vanessa Winchester. Effect of dune movement on tree rings in Slowinski National Park, Poland, 12.07.2006-27.07.2006

KOPROWSKI M., 2006. The dendrochronology of Norway spruce outside its natural range in lowland Poland. 7th International Conference on Dendrochronology. Cultural Diversity, Environmental Variability. June 11-17, 2006, Beijing, China

KOPROWSKI M., GLAWENDA M. 2006. Pointer years in spruce and fir in Mazury Lakeland. TRACE 2006. Tree rings in Archaeology, Climatology and Ecology. Trevuren, Belgium. April 20-22, 2006.

Polskie Towarzystwo Botaniczne. Oddział Toruński. Referat. "Przyrosty roczne drzew jako bioindykatory" 06.04.2005

Institut für Waldwachstum, Albert-Ludwigs-Universität, Fryburg Bryzgowijski, Niemcy. Staż. 30.01.2006-17.02.2006

WINCHESTER V., KLEMME B., KOPROWSKI M. 2005. REPORT: Dunes movements at Braunton Burrows: a mini-pilot study. 20th Dendroecological Fieldweek 2005. Hallsannery Field Centre, UK, 28th August to 3 rd September

KOPROWSKI M., ZIELSKI A. 2004. Dendrochronologiczna analiza przyrostów rocznych wierka pospolitego (Picea abies (L.) Karsten) na wybranych stanowiskach w Polsce. 53 Zjazd Polskiego Towarzystwa Botanicznego. Przyroda Polski w europejskim dziedzictwie dóbr natury. Toruń-Bydgoszcz, 6-11 wrzenia 2004

KOPROWSKI M., ZIELSKI A. 2003. Dendroclimatological analysis of Norway spruce in the eastern Poland. Eurodendro 2 0 0 3, Conference of the European Working Group for Dendrochronology, Obergurgl, Tyrol, Austria, September 10-14, 2003

KOPROWSKI M., ZIELSKI A. 2003. Pointer years in Norway spruce in the eastern Poland determined by means of skeleton plot and normalisation in a moving window. International Dendroecological Laboratory Week 2003, Tree-Ring and Environment , 10 - 14 February 2003 in Freiburg

KOPROWSKI M., ZIELSKI A. 2002. Dendrochronologiczna analiza przyrostów radialnych wierka pospolitego w Białowieskim Parku Narodowym. Polskie parki narodowe - ich rola w rozwoju nauk przyrodniczych. Konferencja jubileuszowa z okazji 80 - lecia Białowieskiego Parku Narodowego. Białowieża, 11-14 marca 2002 r.

ZIELSKI A., KOPROWSKI M. 2001. Dendrochronological analysis of radial growth in Scots pine and Norway spruce in Poland. International Dendroecological Laboratory Week 2001. Freiburg. 19 - 23.02.2001 r.

KOPROWSKI M., ZIELSKI A. 2001. Ekstremalne przyrosty roczne sosny i wierka w rekonstrukcji klimatu na Pojezierzu Olsztyńskim. 8th International Workshop on Scientific Presentation Techniques. Górzno 19 - 22. 04. 2001 r.

ZIELSKI A., WÓJCIK G., PRZYBYLAK R., MARCINIAK K.,KOPROWSKI M. 2001. Extreme Yearly Increments of Trees in Northern Poland From the 12th to the 20th Centuries and Their Relation to Climate. Eurodendro 2001. Book of abstracts. Gozd Martuljek, Slovenia 6 -10.06.2001.

KOPROWSKI M., ZIELSKI A. 2001. Wzór przyrostowy wierka pospolitego w gradiencie kontynentalizmu. Zaburzenia - Gradienty - Przepływy. Materiały konferencyjne Toruńskiego Seminarium Ekologicznego. Toruń 22-24.06.2001 r.

ZIELSKI A., KOPROWSKI M. 2001. Metoda skeleton plot w dendrochronologii. Materiały sesji i sympozjów 52 Zjazdu Polskiego Towarzystwa Botanicznego. Botanika w dobie biologii molekularnej. Poznań 24-28. 09.2001 r.

KOPROWSKI M., ZIELSKI A. 2001. Ocena zmian i dynamiki szerokoci słojów przyrostów rocznych wierka pospolitego na Pojezierzu Olsztyńskim za pomocą metody skeleton plot. "Materiały sesji i sympozjów 52 Zjazdu Polskiego Towarzystwa Botanicznego. Botanika w dobie biologii molekularnej. Poznań 24-28. 09.2001 r.

STYPIŃSKI P.T., KOPROWSKI M., PASYMOWSKI H. 2000. Dendroflora parku etnograficznego -skansenu w Olsztynku (województwo warmińsko-mazurskie). Bioróznorodnoć a synantropizacja zbiorowisk lenych. Materiały Zjazdu Sekcji Dendrologicznej PTB - referaty, doniesienia, postery. Wirty 7-9.06.2000 r.

ZIELSKI A., KOPROWSKI M. 2000. Coroczna zmiennoć szerokoci słojów przyrostów rocznych wierka pospolitego Picea abies (L.) Karsten na Pojezierzu Olsztyńskim. Zmiany a zmiennoć. Materiały konferencyjne Toruńskiego Seminarium Ekologicznego. Toruń 23-25.06.2000 r.