dotcomwebdesign.com
 
Marcin Koprowski > Publikacje
 

 


Pracownia Dendrochronologiczna
/Laboratory of Dendrochronology


Wydział Biologii i Ochrony Środowiska
/Faculty of Biology and Environment Protection


Uniwersytet Mikołaja Kopernika
/Nicolaus Copernicus University
 

Publikacje

WILS T.H.G., ROBERTSON I., WOODBORNE S.,  HALL G., KOPROWSKI M.,  ESHETU Z., 2016.  Anthropogenic forcing increases the water use efficiency of African trees. Journal of Quaternary Science. 31(4) 386-390

http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/jqs.2865/full


KLISZ M., KOPROWSKI M., UKALSKA J., NABAIS C., 2016. Does the Genotype Have a Significant Effect on the Formation of Intra-Annual Density Fluctuations? A Case Study Using Larix decidua from Northern Poland. Frontiers in Plant Science. Volume 7.  Article 691.

http://journal.frontiersin.org/article/10.3389/fpls.2016.00691/full


BATTIPAGLIA G., CAMPELO F., VIEIRA J., GRABNER M., DE MICCO V., NABAIS C., CHERUBINI P., CARRER M., BRAEUNING A., CUFAR K., DI FILIPPO A., GARCÍA-GONZÁLEZ I., KOPROWSKI M., KLISZ M., KIRDYANOV A.V., ZAFIROV N., DE LUIS M. 2016. Structure and Function of Intra–Annual Density Fluctuations: Mind the Gaps. Frontiers in Plant Science. Volume 7. Article 595.

http://journal.frontiersin.org/article/10.3389/fpls.2016.00595/full


PUCHAŁKA R., KOPROWSKI M., PRZYBYLAK J., PRZYBYLAK R., DĄBROWSKI HP. 2016. Did the late spring frost in 2007 and 2011 affect tree-ring width and earlywood vessel size in Pedunculate oak (Quercus robur) in northern Poland? International Journal of Biometeorology 60(8): 1143-1150

http://link.springer.com/article/10.1007/s00484-015-1107-6


KOPROWSKI M., ROBERTSON I., WILS T.H.G., KALAJI H.M. 2015. The application of potato starch effluent causes a reduction in the photosynthetic efficiency and growth of Scots pine (Pinus sylvestris L.).
Trees- Structure and Function 29:1471-1481.

http://link.springer.com/article/10.1007/s00468-015-1228-x

 

OKOŃSKI B., KOPROWSKI M., DANIELEWICZ W., MILER AT., KASZTELAN A., 2014. Wykorzystanie lat wskaźnikowych do oceny wpływu reżimu rzecznego na warunki wzrostu drzew w dolinie Warty. [Application of pointer years to assess the effect of river regime on growth conditions of trees in the Warta river valley]. Studia i Materiały CEPL w Rogowie R. 16. Zeszyt 40/3/2014

http://cepl.sggw.pl/sim/pdf/sim40_pdf/SIM_40_Okonski_Koprowski_Danielewicz_Miler_Kasztelan.pdf

 

KOPROWSKI M., 2013. Reaction of a silver fir (Abies alba) growing outside its natural range to extreme weather events and a long-term increase in march temperature. Tree-Ring Research 69: 49-61

http://www.bioone.org/toc/trre/69/2

 

KOPROWSKI M., 2013. Spatial distribution of introduced Norway spruce growth in lowland Poland: The influence of changing climate and extreme weather events. Quaternary International 283:139-146 DOI:10.1016/j.quaint.2012.04.020

http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1040618212002789

 

KOPROWSKI M., 2012. Long-term increase of March temperature has no negative impact on treerings of European larch (Larix decidua) in lowland Poland. Trees - Structure and Function 26:1895–1903 DOI 10.1007/s00468-012-0758-8

http://www.springerlink.com/content/m03728vw68311jv8/fulltext.pdf

 

OKOŃSKI B., KOPROWSKI M., 2012. Zależność przyrostów promieniowych dębu szypułkowego oraz jesionu wyniosłego od opadów atmosferycznych na stanowisku położonym na terasie zalewowej doliny rzecznej Warty. Studia i Materiały CEPL w Rogowie. R. 14.Zeszyt 1 (30): 47-54

http://cepl.sggw.pl/sim/pdf/sim30_pdf/sim30_B_Okonski.pdf

 

GŁAWENDA M., KOPROWSKI M., 2012. Dendrochronologiczna analiza przyrostów radialnych choiny zachodniej (Tsuga heterophylla Sarg.) i żywotnika zachodniego (Thuja pliata D. Don) z Pomorza Zachodniego (Nadleśnictwo Dobrzany). Studia i Materiały CEPL w Rogowie. R. 14.Zeszyt 1 (30): 21-28

http://cepl.sggw.pl/sim/pdf/sim30_pdf/sim30_M_Glawenda.pdf

 

KOPROWSKI M., DUNCKER P., 2012. Tree ring width and wood density as the indicators of climatic factors and insect outbreaks affecting spruce growth. Ecological Indicators 23:332-337. DOI: 10.1016/j.ecolind.2012.04.007

http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1470160X12001690

  

GŁAWENDA M., KOPROWSKI M., 2012. Dendrochronologiczna analiza przyrostów radialnych choiny zachodniej (Tsuga heterophylla Sarg.) z Pomorza Zachodniego (Nadleśnictwo Dobrzany). [Dendrochronological analysis of radial growth of western hemlock (Tsuga heterophylla Sarg.) from Western Pomerania (Dobrzany Forest District)]. Sylwan 56 (4):287-293

PDF

 

KOPROWSKI M., PRZYBYLAK R., ZIELSKI A., POSPIESZYŃSKA A., 2012. Tree rings of Scots pine (Pinus sylvestris L.) as a source of information about past climate in northern Poland. International Journal of Biometeorology 56 (1):1-10. DOI 10.1007/s00484-010-0390-5

http://www.springerlink.com/content/u22122lq5t247166/

 

WILLIAMS A. P., FUNK C.,MICHAELSEN J., RAUSCHER S. A., ROBERTSON I., WILS T. H. G., KOPROWSKI M., ESHETU Z., LOADER N. J., 2011. Recent summer precipitation trends in the Greater Horn of Africa and the emerging role of Indian Ocean sea surface temperature. Climate Dynamics DOI 10.1007/s00382-011-1222-y

http://www.springerlink.com/content/d3h8738018410q74/

 

KOPROWSKI M., ZIELSKI A., SKOWRONEK T., 2011. Analiza przyrostów rocznych dwóch  sosen (Pinus sylvestris  L.) o  nietypowej budowie strzały na terenie  Nadleśnictwa Borne  Sulinowo" [Analysis of tree rings of two atypical pines (Pinus sylvestris L.) in the Borne Sulinowo Forest District]. Sylwan 155(8): 555-562.

PDF

 

WILS T.H.G., SASS-KLAASSEN U.G.W., ESHETU Z., BRÄUNING A., GEBREKIRSTOS A., COURALET C., ROBERTSON I, TOUCHAN R., , KOPROWSKI M, CONWAY D., BRIFFA K., BEECKMAN H.,2011. Dendrochronology in the dry tropics: the Ethiopian case. Trees- Structure and Function 25:345–354. DOI: 10.1007/s00468-010-0521-y

http://www.springerlink.com/content/x372205066333245/

 

WILS T.H.G., ROBERTSON I, ESHETU Z., TOUCHAN R., SASS-KLAASSEN U.G.W., KOPROWSKI M, 2011. Crossdating Juniperus procera from North Gondar, Ethiopia. Trees- Structure and Function 25:71–82. DOI: 10.1007/s00468-010-0475-0

http://www.springerlink.com/content/7636xu84ru742862/

 

WILS T.H.G., ROBERTSON I, ESHETU Z., KOPROWSKI M, SASS-KLAASSEN U.G.W., TOUCHAN R., LOADER N.J. 2010. Towards a reconstruction of Blue Nile baseflow from Ethiopian tree rings. The Holocene 20(6): 837–848. DOI: 10.1177/0959683610365940

http://hol.sagepub.com/content/20/6/837.short

 

KOPROWSKI M.,WINCHESTER V., ZIELSKI A. 2010.Tree reactions and dune movements: Slowinski National Park, Poland. CATENA 81: 55-65. DOI: 10.1016/j.catena.2010.01.004

http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0341816210000147

 

ZIELSKI A., KRĄPIEC M., KOPROWSKI M. 2010. Dendrochronological Data. [W:] Przybylak R., Majorowicz J.,  Brázdil R., Kejna M., (Eds.). The Polish Climate in the European Context: An Historical Overview. pp. 191-217. DOI: 10.1007/978-90-481-3167-9_7

http://www.springerlink.com/content/j877tn5q211140w5

 

KOPROWSKI M., VITAS A. 2010. Growth/Climate Relationships in Tree-ring Widths of Picea abies in Lithuania and Poland. [W:] Przybylak R., Majorowicz J.,  Brázdil R., Kejna M.,(Eds.). The Polish Climate in the European Context: An Historical Overview. pp. 327-340. DOI: 10.1007/978-90-481-3167-9_14

http://www.springerlink.com/content/xn680946v8767275/

 

WILS T. H.G., ROBERTSON I, ESHETU Z, SASS-KLAASSEN U. G.W., KOPROWSKI M. 2009. Periodicity of growthrings in Juniperus procera from Ethiopia inferred from crossdating and radiocarbon dating. Dendrochronologia 27: 45–58. DOI: 10.1007/s00468-010-0521-y

http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1125786508000775

 

 Wils, T. H. G., Eshetu, Z. & Koprowski, M. 2008. Reconstructing the flow of the River Nile from Juniperus procera tree rings and historical sources: dating the tree rings, pp. 44. Royal Geographical Society, London

 

KOPROWSKI M., ZIELSKI A. 2008. Extremely narrow and wide tree rings in the Norway spruce (Picea abies (L.) Karst.) of the Białowieża National Park. Ecological Questions. 9: 73-78. DOI10.2478/v10090-009-0021-0

PDF

 

KOPROWSKI M. 2008. Dendrochronologiczna analiza przyrostów rocznych świerka pospolitego (Picea abies (L.) Karsten) poza naturalnym zasięgiem a cechy biometryczne szyszek. Sylwan 3: 50-57.

PDF

 

KOPROWSKI M., GŁAWENDA M. 2007. Dendrochronologiczna analiza przyrostów rocznych jodły pospolitej (Abies alba Mill.) na Pojezierzu Olsztyńskim (Nadleśnictwo Wichrowo). Sylwan 11: 35−40.

PDF

 

 WINCHESTER V., KLEMME B.,  KOPROWSKI M. 2006. Ringing the changes. A study of plants and dune movement at Braunton Burrows. Sanctuary. The Ministry of Defence Conservation Magazine. Number 35: 56-57.

 

KOPROWSKI M., ZIELSKI A. 2006. Dendrochronology of Norway spruce (Picea abies (L.) Karst.) from two range centres in lowland Poland. Trees 20:383-390. DOI: 10.1007/s00468-006-0051-9

http://www.springerlink.com/content/h625334h0108052t/

 

KOPROWSKI M. 2006. Dendrochronologiczna analiza przyrostów rocznych buka zwyczajnego (Fagus sylvatica (L.)) w Nadleśnictwie Iława. Sylwan 5: 44-50.

PDF

 

ZIELSKI A., KOPROWSKI M. 2005. Pracownia Dendrochronologiczna UMK. [W:] red. Załuski T., Korczyński M., Rutkowski L. Botanika w Toruniu i Bydgoszczy. Z przeszłości i teraźniejszości. Bydgoszcz. 44-46.

 

KOPROWSKI M. 2004. Skorowidz rzeczowy i Skorowidz łacińskich nazw roślin i zbiorowisk leśnych. [W:] Zielski A., Krąpiec M. 2004. Dendrochronologia. PWN. 328

 

KOPROWSKI M., ZIELSKI A. 2003. Increment pattern in Norway spruce (Picea abies (L.) Karsten) in the gradient of continentality. Ecological Questions 3:113-117

 

KOPROWSKI M. 2003. Dendrochronologiczna analiza przyrostów rocznych świerka pospolitego (Picea abies (L.) Karsten) na wybranych stanowiskach w Polsce. Praca doktorska wykonana w Pracowni Dendrochronologicznej Instytutu Ekol. i Ochr. Środ. UMK w Toruniu. 120.

 

KOPROWSKI M., ZIELSKI A. 2002. Lata wskaźnikowe u świerka pospolitego (Picea abies (L.) KARSTEN) na Pojezierzu Olsztyńskim. Sylwan 11: 29-39.

 

KOPROWSKI M. 2002. Stanowisko starych świerków Picea abies na Mazurach. Chrońmy Przyrodę Ojczystę 4:94-96.

 

ZIELSKI A., KOPROWSKI M. 2002. Annual variation of ring width in Norway spruce - Picea abies (L.) Karsten in Olsztyn Lakeland. Ecological Questions 2:33-40.

 

ZIELSKI A., BŁASZKOWSKI A., KOPROWSKI M. 2001. Najstarszy drzewostan sosnowy w Parku Narodowym. Bory Tucholskie. Parki Narodowe 1: 8-9.

 

ZIELSKI A., KOPROWSKI M. 2001. Dendrochronologiczna analiza przyrostów rocznych swierka pospolitego na Pojezierzu Olsztyńskim. Sylwan 7: 65-73.

 

STYPIŃSKI P.T., KOPROWSKI M.1999. Dzikie drzewa owocowe Malus sylvestris (L.) Mill. i Pyrus pyraster Burgsd. w parkach miejskich i wiejskich województwa olsztyńskiego. Rocznik Dendrologiczny 47: 175-182.

 

KOPROWSKI M.1999. Występowanie dzikich drzew owocowych Malus sylvestris (L.) Mill. i Pyrus pyraster Burgsd. w parkach miejskich i wiejskich byłego województwa olsztyńskiego (do 31 XII 1998). Praca magisterska wykonana w Instytucie Biologii i Ochrony Srodowiska Wyższej Szkoły Pedagogicznje w Olsztynie. 22.

 

KOPROWSKI M. 1998. Drzewa owocowe o pomnikowych wymiarach w województwie olsztyńskim. Chrońmy Przyrodę Ojczystą 6: 98-100.