ARTYKUŁY polecane przez autorów


 

 

DENDROKLIMATOLOGIA

Koprowski M., Przybylak R., Zielski A., Pospieszyńska A. 2012. Tree rings of Scots pine (Pinus sylvestris L.) as a source of information about past climate in northern Poland. International Journal of Biometeorology 56 (1):1-10.
DOI 10.1007/s00484-010-0390-5
http://www.springerlink.com/content/u22122lq5t247166/

 

DENDROANATOMIA

 

DENDROEKOLOGIA

 

DENDROGEOMORFOLOGIA

Koprowski M.,Winchester V., Zielski A. 2010.Tree reactions and dune movements: Slowinski National Park, Poland. CATENA 81: 55-65.
DOI: 10.1016/j.catena.2010.01.004
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0341816210000147

 

 

DENDROCHRONOLOGIA OBSZARÓW TROPIKALNYCH

Wils T.H.G., Sass-Klaassen U.G.W., Eshetu Z., Bräuning A., Gebrekirstos A., Couralet C., Robertson I, Touchan R., Koprowski M., Conway D., Briffa K., Beeckman H.  2011. Dendrochronology in the dry tropics: the Ethiopian case. Trees- Structure and Function 25:345–354. DOI: 10.1007/s00468-010-0521-y
http://www.springerlink.com/content/x372205066333245/

 

 

DENDROCHRONOLOGIA-RÓŻNE

Koprowski M., Zielski A., Skowronek T. 2011. Analiza przyrostów rocznych dwóch sosen (Pinus sylvestris  L.) o  nietypowej budowie strzały na terenie Nadleśnictwa Borne Sulinowo Sylwan 155(8): 555-562.
http://sylwan.ibles.waw.pl/pls/apex/f?p=105:2:0::NO:RP,2:P2_ZESZYT:2011_8

 

 

 
 
 
Polskie Towarzystwo Dendrochronologiczne